Innovative bygningskonstruktioner skabes,
når fagmanden er bagmanden.

Velkommen til INNKON.eu, hvor vi er klar til at deltage, planlægge, guide og rådgive dig i dit næste byggeprojekt. INNKON.eu Innovativ byggerådgivning og konstruktion: skabning af unikke løsninger og fremragende resultater.

Med samlet mere end 60 års udførelseserfaring og et åbent grænseoverskridende samarbejde er vi din innovative partner inden for byggeri, projektledelse og konstruktion. Hos os er vi ikke som de andre; vi er unikke og kreative i vores tilgang til byggeprojekter. Ved at kombinere vores ekspertise med ikke-standard løsninger sikrer vi, at dit byggeprojekt skiller sig ud og opfylder dine specifikke behov.. Det er både bæredygtigt og sundfornuft. Ved os er EU handelspladsen.  Kontakt os for et uforpligtende møde.: Hs@innkon.eu eller på +45 40152116

Ingeniør og konstruktørarbejder

Med INNKON.eu er det som at have en ekstra medarbejder, bare lettere og uden stor administration. Vi tilbyder knowhow, bygherre- og projekteringsledelse, byggeledelse, sparring og rådgivning. Desuden udfører vi statiske beregninger inden for træ, beton, mur og tag i overensstemmelse med Eurocode (tyske ingeniørydelser via planprojekte.de). Vi samarbejder gerne med byggesagens øvrige rådgivere og behøver bestemt ikke stå for det statiske arbejde for at kunne give den rette rådgivning. Vores spidskompetencer er netop prækonstruktion: rådgivning før, under og ved aflevering af byggeri, samt 1- og 5-års eftersyn.

Planlægning, risiko, logistik og designoptimering

INNKON.eu bruger 3D-udførelsesplanlægning for at skabe statik, overblik og intelligente mængde- og tilbudslister. 3D-teknologi skaber overblik og reducerer risikoen for bygherre, produktion og udførende. Dette resulterer i billigere entrepriser, da den udførende skal bruge væsentligt færre formandstimer. De digitale filer anvendes i op til 10-12 forskellige IT-programmer og danner også ultimative skærelister (CAD/CAM) og CNC-filer til eksempelvis CLT, stål eller beton/træramme produktionen.

Kostpris, tid og penge

Tid er penge, og byggeri er dyrt, komplekst og risikofyldt. Derfor fastholder vi, at en planlægningstime kan veksles til 10 byggepladstimer. INNKON deltager gerne i de tidlige faser af et byggeri (ideoplæg). Vi bygger bro mellem lande, producenter og udførende. Vi kender markedet, håndværkernes og maskinernes sprog. Med over 60 års samlet erfaring i udførelse sikrer vi, at du som kunde får et solidt og skarpt projekt, der kan holde i mange år. Sammen med din organisation risikovurderer, tilpasser og forfølger vi budgettet, optimerer og minimerer ekstra regninger samt undgår unødvendige fejl.

Indkøb, kontrahering og import/export

Med INNKON.eu bliver hele EU dit marked. Vi fungerer som en forlængelse af vores kunder og tilbyder assistance til indkøb og samhandel med både producenter og udførende. Vi deltager aktivt i produktions- og leverandørmøder, samt ved forhandlinger og kontrakter med eksempelvis underentreprenører. Vores omfattende netværk af producenter og udførende strækker sig over hele EU. Vi rådgiver aldrig både produktion, udførende og bygherre samtidigt uden fuld aftale og 100 % gennemsigtighed om vores rolle. Vi sikrer, at vores kunder (med god planlægning) kan handle proaktivt i stedet for blot at reagere.
"Vi bygger bro mellem handel, arkitektur, ingeniør og landegrænser - med fokus på bygbarhed, ordentlighed og faglig stolthed"

Vores kunde er i fokus.

Vi skaber dit virtuelle byggeri i samarbejde med øvrige rådgivere, inden det er bygget. Du får hele pakken: rådgivning, sparring, knowhow og erfaring. Vi finder de økonomisk bedste løsninger og sikrer budgetsikkerhed. Vi tilbyder bygherre-, arkitekt- og ingeniørfagtilsyn samt kvalitetssikring, dokumentation og afrapportering. Vi er ikke arkitekter, men jeres løsningsarkitekter. Vi sikrer og udsender gerne udbudsmaterialer, efter de er blevet trykprøvet og gransket.

Værksted, produktion og on-site.

I de kommende år vil der mangle arbejdskraft, og INNKON.eu er allerede opmærksom på dette. Vores ydelser sikrer overgangen fra on-site produktion til producenter. For at skabe en mere bæredygtig verden må og skal vi minimere affaldshåndtering samt reducere brugen af dieselkørende last- og varebiler, ofte med kun én person i hver. For både bygherrer, producenter og udførende tilbyder vi at lave værksteds- og produktionstegninger i alle materialer (vi elsker dog træ), men omfavner både beton og stål. Vi udarbejder præcise og målbare produktionstegninger, som optimerer fabriksproduktionen og mindsker affald og on-site produktion. Dette er både bæredygtigt og sund fornuft. Vi er specialister i præfabrikeret træbyggeri, hvad enten det drejer sig om CLT, limtræ, kerto, LVL eller blot rammetræ. Vi er eksperter inden for byggefysik, lydsikring og brandanalyser og fungerer som en stor sparringspartner til eksempelvis certificerede brandrådgivere. Vores løsninger dokumenteres energimæssigt og statisk.

Er projektsummen stukket af?

Vi analyserer gerne projektets økonomi og bringer det "back on track" ved at komme med optimeringsforslag og indhente alternative priser og metoder i bedste "ambulancestil". Vi sikrer, at den betydelige sum, du har anvendt til projektering og rådgivning, ikke er spildt. At få nye øjne på byggesagen er en fordel, da friske perspektiver kan identificere skjulte muligheder og ineffektiviteter, der ellers kunne være blevet overset. Prøv os – vi er bedre, end du tror.

Bygningsrådgivning

Vi tilbyder både visuelle, mundtlige og skriftlige byggetekniske tilstandsvurderinger. Det kan være, at du er en ejerforening, der mangler en vedligeholdelsesplan, eller måske er du en investor, der er usikker på, om du skal afhænde, investere eller renovere. Vi er eksperter i bygningsrenovering og transformation og sikrer, at du træffer de rette beslutninger. Vi identificerer og vurderer potentielle risici i dine handlinger. Før og under byggeriet kan vi guide jer med budgettering, identificere faldgruber og deltage med tilsyn og afrapportering. Uanset om du bare ønsker at bygge et hus eller en garage, eller om du er developer og ønsker et bæredygtigt rækkehusprojekt, står vi klar til at assistere med vores ekspertise og erfaring. Hos os er fagmanden også bagmanden – vi sikrer kvalitet og gennemsigtighed i hele processen..