Vores rådgivning !

Med op til 40 års erfaring har vores bygherrerådgivere solid baggrund. Som bygherrens professionelle sparringspartner og rådgiver, sikrer vores team, at projektets funktionalitet, æstetik, tid og budget harmonerer perfekt. Vi er fortrolige med alle processer, faldgruber og muligheder i byggebranchen, så bygherren og andre interessenter altid er velinformerede.

Historisk set har vores bygherrerådgivere været involveret i store og komplekse opgaver, ofte med støtte fra Landsbyggefonden. Den tætte relation vi har opbygget med fonden udgør et uvurderligt samarbejde, som kan spare projekter for både penge og udfordringer undervejs.”


I beslutningsfasen

Vi kan begynde med de statiske beregninger baseret på arkitektens skitser. Vi tager straks dialog og initiativ til samarbejde med projektets øvrige rådgivere og omsætter bygge systemet til en 3D-model. Denne model bruges til at udføre omfattende statiske analyser af bygningen og kostprisoptimering og mængdelister. 

INNKON har rødder i praksis, og vi går hurtigt i gang med at tackle udfordringer som bygbarhed, klimatiske påvirkninger (sne, vind), byggefysik, isolering, støjreduktion og myndighedskrav. Vi  tryktester projektet og optimerer omkostningerne. Derefter træffes beslutning om præfabrikationsgrad og selve lastnedføring, producent og byggesystem. Vi arbejder med alle materialer, men vi har en særlig forkærlighed for træ.

I planlægningsfasen

Vi fokuserer på at reducere støj fra alle kilder, herunder luftlyd, trinlyd og ekstern støj. Bygbarhed er nøje afstemt efter vores statiske model, og vi deler vores sunde fornuft med andre rådgivere, entreprenører og bygherre. Vi udfører dokumenterede brandanalyser og tager aktivt fat på emner som konstruktiv træbeskyttelse, kuldebroer og byggefysik. Vores faseopdelte honorar går også gerne i dybden med LCA-beregninger (Life Cycle Assessment) og undersøger mulige tilskudsordninger. Derudover kan vi leverer solid dokumentation, herunder statiske data, U-værdier og varmetabsberegninger (ekstern). Vi udarbejder gerne udbuds- og mængdelister, detaljerede tegninger samt montage- og produktionsvejledninger. Vi kan også lave udkast til håndværker budgetter

Vores byggepladsstyring og tidsplanlægning er altid opdateret, så du kan være tryg ved, at dit projekt forløber smidigt og i overensstemmelse med dine forventninger

I anlægsfasen

Vi håndterer tilsyn med opgaven, inklusive kontrol af fakturaer og vurdering af det statiske system. Vi kan være ansvarlige for udførelseskontrol og kvalitetssikring af materialer samt sikring af sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Vi indhenter nødvendig dokumentation og fungerer som bindeled og brobygger mellem bygherre, rådgiver og entreprenører.

Vi tilbyder også assistance i forbindelse med råhus overdragelse eller hele byggeprojektet. Vores honorarsystem er altid opdelt i faser, i overensstemmelse med det tyske system HOAI (Honorar für Leistungen der Architekten und Ingenieure). Dette giver både kunder og os fleksibilitet til at tilpasse vores tjenester efter behov, hvilket adskiller sig fra det danske system. Vores timepriser er attraktive, og vi arbejder gerne som underrådgiver til f.eks arkitekten og eller ingeniøren, totalentreprenøren. Vi rådgiver dog aldrig både bygherre og håndværkere, med mindre det er aftalt forinden. 

Vi tager kun betaling for den del vi udfører, det er sund fornuft. 

Målfaste udførelsesplaner i 3D

INNKON.eu er yderst erfarne i at udarbejde udførelses- og planlægningstegninger, med og uden statiske beregninger. Vores CAM/CAD-filer er fuldt kompatible med fabrikantens robotteknologi og software. Vi går i detaljer helt ned til stikkontakt niveau og sørger forborede huller for en hurtig og problemfri montage. Dette har vi gjort i mere end +30 år på det tyske marked, nu er der fokus på Danmark, bygbarhed, enkeltheden og sund fornuft.