Tre dimensioner af bæredygtighed

Bæredygtighed er en tilgang til beslutningstagning og praksis, der sigter mod at opfylde behovene hos den nuværende generation uden at kompromittere mulighederne for fremtidige generationer. Bæredygtighed omfatter tre nøgleaspekter, der er kendt som “de tre søjler” eller “de tre dimensioner af bæredygtighed.” Disse tre dimensioner er:

Den miljømæssige dimension

Bæredygtige bygninger er designet til at minimere energiforbruget ved hjælp af isoleringsmaterialer, energieffektivitet og bæredygtige energikilder som solenergi.

Bæredygtige byggeprojekter bruger materialer, der er miljøvenlige, ressource effektive og har en lav negativ indvirkning på miljøet. Dette inkluderer genanvendte materialer, lavemissionsmaterialer og lokalt indvundne ressourcer.

Der tages hensyn til affaldsminimering og genanvendelse under byggeprocessen for at reducere affaldsmængden og fremme genanvendelse og genbrug af materialer.

Bæredygtige bygninger inkluderer vandbesparende teknologier som regnvandsopsamling.

Den sociale dimension

Bæredygtige byggeprojekter prioriterer arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger og sundhedsprogrammer.

Bæredygtige byggerier tager hensyn til de lokale samfundsbehov og interesser, herunder beskæftigelse, uddannelse og sociale fordele for nærområdet.

Bæredygtige byggerier fremmer fair arbejdsvilkår og respekt for arbejdstagernes rettigheder og mangfoldighed.

Bæredygtige bygninger er designet til at være tilgængelige for alle, uanset mobilitets niveau, alder eller handicap.

Den økonomiske dimension

Bæredygtige byggeprojekter tager hensyn til levetidsomkostninger, hvilket betyder, at de kan have en højere initial investering, men giver besparelser gennem lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Bæredygtige bygninger kan have en højere værdi og større appel på ejendomsmarkedet, hvilket kan resultere i bedre økonomisk afkast for ejere og investorer.

Bæredygtige byggerier er bedre rustet til at imødegå fremtidige reguleringer og økonomiske risici i forbindelse med ressource knaphed og klimaforandringer.

FN verdens mål

Nr. 7

Det er ikke nogen hemmelighed, at byggebranchen er udfordret, når det kommer til at minimere klimaaftrykket. Derfor arbejder vi målrettet for at energieffektiviser de bygninger vi planlægger. Vi vælger også mest de materialer, der er fremstillet energimæssigt bæredygtigt.

Det gør vi blandt andet ved at:

Målrettet at optimere planlægning af byggeri i bæredygtigretning

Bruge materialer positivt med effekter for indlejret energi og livscyklus.

Bidrage til at udarbejde selvstændige livscyklusanalyser efter kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse for byggerier.

Nr. 9

Vi vil ikke kun leve op til grønne minimumskrav. Vi vil gå forrest og være fremsynede og innovative, for vi tror på, at et større fokus på bæredygtighed er vejen frem. Vi har beregninger og dokumentation i orden, så der er gennemsigtighed overfor vores kunder.

Det gør vi blandt andet ved at:

At ensrette, automatiserer, planlægge og effektivisere byggeprocessen, så vi styrer tunge løft, hjælper arbejdsudbuddet, nedbringer byggetiden, materiale forbruget og minimerer restprodukter og spild.

At omlægge til træ elemneter da de grundet den lave vægt kan maximeres i transport og funderinger, og dermed andel af f.eks. beton.

Nr. 11

Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige bæredygtige boliger samt opgradere beboelse i kvarterer og forbedring af byplanlægning. Vi tror på alene det faktum at flytte manuelle byggerier til mere præfabrikeret processer vil det skabe billigere, og bedre planlagte boliger

Det gør vi blandt andet ved at:

Vores produkter egner sig især til tilbygning - over og ved siden af eksisterende bygninger i bynære områder, også kaldet huludfyldninger.

Alle mangler arbejdskraft og fremtiden vil kun gøre dette værre, så ved at industrialiserer produkter hjælper vi - også prismæssigt.

Vores måder at planlægge bygninger på bidrager til en grøn omstilling og energieffektivitet.